PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 67                                 27.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 133

Inköp av lastbil.

T10/05/2/30

Landskapsregeringen beslöt att begära offert på en ny lastbil.

 

Tre äldre lastbilar, ÅL 5, ÅL 9 och ÅL 15 skall antingen lämnas i utbyte eller försäljas på annat sätt, beroende på vilket av alternativen som är mest ekonomiskt fördelaktigt för Ålands landskapsregering.