PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 68                                 27.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 134

Ansökan från Ålands Centralandelslag om stöd för färskvarutransporter till skärgården för perioden april-augusti 2005.

T10/05/4/32

680 T10

Ålands Centralandelslag (ÅCA) har den 16 september 2005 anhållit om utbetalning av stöd för transport av färskvaror till skärgården för perioden april-augusti 2005 inalles 57 333,55 €.

 

Landskapsregeringen beslöt utbetala 57 333,55 € som stöd för allmännyttig tjänst från moment 48.20.20.

 

Nr 135

Bokningsprogram för Ålandstrafiken.

T10/05/4/38

Ärendet bordlades.

 

Nr 136

Tillsättande av lediganslagen vakans som maskinchef på landskapsregeringens frigående färjor.

T10/05/3/47

681, 683-684 T10

Landskapsregeringen beslöt utse övermaskinmästare Carl-Gustav Mattsson, från Mariehamn, till maskinchef på M/S Knipan eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.

 

Nr 137

Tillsättande av lediganslagen vakans som vikarie maskinchef på landskapsregeringens frigående färjor.

T10/05/3/48

682, 684-685 T10

Landskapsregeringen beslöt utse övermaskinmästare Bengt Andersson, från Lemland, till vikarie maskinchef på M/S Knipan eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.