PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 70                                 4.10.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 139

Vägunderhållets anträffbarhets- och väderobservationsskyldighet 2005-2006.

T10/05/3/55

694 T10

Fastställdes schema för anträffbarhets- och väderobservationsskyldighet för trafikavdelningens vägunderhåll 24.10.2005-9.4.2006.