PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 71                                11.10.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 139

T.v.å. från 27.9.2005 nr 68/135.

Bokningsprogram för Ålandstrafiken.

T10/05/4/38

 

Beslöts inleda avtalsförhandlingar med Hogia Ferry Systems Ab, från Korsholm.