PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 73                                25.10.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Bokningschef

Katarina Norrgård

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 145

Anhållan från Vårdö kommun om avgiftsfri resa för buss på norra linjen 19.11.2005.

T10/05/4/55

722 T10

Beslöts bevilja avgiftsfri resa.

 

Nr 146

Anhållan om bokningsrätt ändhamn-ändhamn samt subventionerat pris från Studentkören Pedavoces, från Vasa.

T10/05/5/166

723 T10

Beslöts bevilja bokningsrätt samt 50 % rabatt på taxa 2.

 

Nr 147

Jul- och nyårstrafiken på de frigående färjorna samt linfärjorna.

T10/04/1/30

Jul- och nyårstrafiken fastställdes enligt bilaga T1005E73/147.

 Ändringar i skärgårdsfärjornas turlistor i samband med jul- och nyårshelgen 2005-2006    Bilaga T1005E73/147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖDRA LINJEN

 

 

 

 

M/S Skiftet - M/S Gudingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Galtby

Kökar

Sottunga

Överö1)

Långnäs

 

Datum

 

Långnäs

Överö1)

Sottunga

Kökar

Galtby

 

 

 

 

06.30

07.45

08.20

09.00

G

24.12

G

10.00

10.40

11.15

12.30

 

 

 

 

 

13.00

14.15

14.40

15.25

G

 

G

16.00

16.40

17.15

18.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

16.15

16.40

17.25

G

25.12

G

18.15

18.55

19.25

20.30

 

 

 

 

 

06.30

07.45

08.20

09.00

G

26.12

S

10.00

10.40

11.15

12.35

15.00

 

 

 

 

15.00

16.15

16.40

17.25

G

 

G

12.00

12.40

13.15

14.30

 

 

 

 

15.30

17.50

19.00

19.30

20.10

S

 

G

18.15

18.55

19.25

20.45

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

20.15

20.50

21.20

22.45

 

 

 

 

Enligt ordinarie turlista

 

 

 

27-30.12

 

Enligt ordinarie turlista

 

 

 

 

 

 

 

08.50

10.00

10.30

11.10

G

31.12

S

12.00

12.40

13.15

14.30

 

 

 

 

 

15.00

16.15

16.45

17.25

S

 

S

18.15

18.55

19.25

20.40

 

 

 

 

 

06.30

07.45

08.20

09.00

S

1.1

S

10.00

10.40

11.15

12.35

15.00

 

 

 

 

15.00

16.15

16.45

17.25

G

 

G

12.00

12.40

13.15

14.30

 

 

 

 

15.30

17.50

19.00

19.30

20.10

S

 

G

18.15

18.55

19.25

20.40

 

 

 

 

Enligt ordinarie turlista

 

 

 

2.1

 

Enligt ordinarie turlista

 

 

 

 

 

 

1)  Angöres mot beställning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning på vissa turer. För närmare information kontakta fartyg

 

 

 

 

 

 

M/S Gudingen 040 769 3687 och M/S Skiftet 0400 350 265.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORRA LINJEN, M/S Alfågeln

 

 

 

 

 

NORRA LINJEN, M/S Viggen

 

 

 

24.12

Enligt lördagsturlista till kl. 16.50 då trafiken avslutas i Hummelvik.

 

24.12

Trafiken avslutas med turen kl. 13.15 från Osnäs.

 

25.12

Trafiken återupptas kl.11.40 i Hummelvik och avslutas

 

 

 

25.12

Trafiken inleds kl.12.25 i Åva och avslutas kl.17.05 i Åva,

 

kl. 19.35 i Torsholma, helgdagsturlista.

 

 

 

 

 

helgdagsturlista.

 

 

 

 

26.12

Trafiken inleds kl. 09.00 i Torsholma och avslutas

 

 

 

26.12

Trafiken inleds kl. 12.25 i Åva, helgdagsturlista.

 

 

kl. 19.35 i Torsholma, helgdagsturlista.

 

 

 

 

27.12

Ordinarie turlista

 

 

 

 

27.12

Turen 05.30 från Hummelvik inställs, därefter ordinarie turlista.

 

 

31.12

Trafiken avslutas med turen kl. 18.45 från Osnäs.

 

31.12

Ordinarie turlista till kl. 19.35, då trafiken avslutas i Torsholma.

 

 

1.1

Trafiken inleds kl. 12.25 i Åva, helgdagsturlista.

 

1.1

Trafiken inleds kl. 09.00 i Torsholma, helgdagsturlista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTERHOLMALINJEN, M/S Spoven

 

 

 

 

JURMO-ÅVA M/S Doppingen

 

 

 

24.12

Lördagsturlista, trafiken avslutas med turen 17.40 från Torsholma via Lappo till Asterholma.

24.12

Trafiken avslutas kl. 17.20 i Jurmo.

 

 

25.12

Trafik på morgonen för julotta, trafiken inleds kl. 09.00 i Asterholma,

 

25.12

Trafik på morgonen för julotta, trafiken återupptas kl. 12.05

 

därefter helgdagsturlista.

 

 

 

 

 

 

i Jurmo, helgdagsturlista.

 

 

 

26.12

Helgdagsturlista

 

 

 

 

 

 

26.12

Helgdagsturlista

 

 

 

 

31.12

Trafiken avslutas 21.35 i Asterholma.

 

 

 

 

31.12

Ordinarie turlista

 

 

 

 

1.1.

Helgdagsturlista

 

 

 

 

 

 

1.1

Helgdagsturlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björkölinjen

 

 

 

 

 

 

 

ENKLINGELINJEN, M/S Frida II

 

 

 

24.12

Trafiken avslutas kl. 22.00, beställningstur köres kl. 24.00 och 01.00.

 

24.12

Trafiken avslutas med turen 18.20 från Kumlinge

 

25.12

Trafiken återupptas kl.06.00

 

 

 

 

 

25.12

Trafikeras för kyrktur från Enklinge kl. 06.30 mot beställning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

senast 24.12 kl. 14.00. Retur efter kyrkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12

Helgdagsturlista

 

 

 

 

TVÄRGÅENDE LINJEN, M/S Grisslan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12

Ordinarie turlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12

Ingen trafik

 

 

 

 

 

 

Seglingelinjen

 

 

 

 

 

26.12

Avgång 18.15 från Snäckö till Långnäs.

 

 

 

 

24.12

Trafiken avslutas kl. 22.00, beställningstur köres kl. 24.00 och 01.00.

27.12

Avgången 07.30 från Snäckö inställd, därefter enligt ordinarie turlista.

 

25.12

Trafiken återupptas kl.06.00

 

 

 

31.12

Ordinarie turlista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Avgång 18.15 från Snäckö till Långnäs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖGLÖLINJEN, M/S Knipan

 

 

 

 

 

Embarsundslinjen

 

 

 

 

24.12

Trafiken avslutas med turen 16.45 från Svinö, därefter körs

 

 

24.12

Trafiken avslutas kl. 22.00, beställningstur köres kl. 24.00 och 01.00.

 

beställningsturer 22.00 från Degerby samt 23.00 från Svinö.

 

 

25.12

Trafiken återupptas kl.06.00

 

 

 

 

Beställning senast 23.12 kl. 21.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12

Trafiken inleds kl.12.00 i Degerby, därefter helgdagsturlista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12

Trafiken inleds kl. 10.00 i Degerby, därefter helgdagsturlista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töftölinjen

 

 

 

 

 

 

 

Simskälalinjen

 

 

 

 

 

24.12

Trafiken avslutas kl. 24.00, beställningstur köres kl. 01.00.

 

 

24.12

Trafiken avslutas kl. 22.00, beställningstur köres kl. 24.00 och 01.00.

25.12

Trafiken återupptas kl.06.00

 

 

 

 

 

25.12

Trafiken återupptas kl.06.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ängösundslinjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12

Trafiken avslutas kl. 22.00, beställningstur köres kl. 24.00 och 01.00.

 

 

God Jul & Gott Nytt År!

 

 

25.12

Trafiken återupptas kl. 06.00

 

 

 

 

 

 

Ålands landskapsregering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikavdelningen