PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 77                                 8.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Bokningschef

Katarina Norrgård

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 152

Förslag till samarbetsavtal mellan Ålands landskapsregering och Ålands turistförbund för produktion av en gemensam trycksak ”Skärgårdsguide med turlistor 2006”.

T10/05/1/31

Avtal

Samarbetsavtalet enligt bilaga T1005E77 godkändes.

 

Kostnaderna påförs mom. 48.20.20.

 S a m a r b e t s a v t a l                                              Bilaga T1005E77

 

 

Samarbetsavtal mellan Ålands landskapsregering och Ålands turistförbund för produktion av en gemensam trycksak Skärgårdsguide med turlistor 2006.

 

Skärgårdsguidens produktionsfakta:

Format:                             A5

Totalt sidantal:                   48 sidor inlaga + 4 sidor pärm

Redaktionellt sidantal:        44

Annonser sidantal:             8

Upplaga: 75 000 ex.

Språk:                              3 språk i en version (finska och engelska i sammanfattning)

Färg:                                 4-färgs tryck

Papper:                             M-brite 65 g inlaga, 130 g Galerie Art pärm

Pris:                                  16 300 € exkl. moms

Leveranstid:                      Vecka 1/2006 under förutsättning att turlistorna är fastställda senast 11.11.2005.

 

Ålands landskapsregering förbinder sig att betala 8 150 € (exkl. moms) för produktionen av skärgårdsguiden. Summan faktureras av Ålands turistförbund under januari 2006. Ålands turistförbunds del är 8 150 € (exkl. moms).

 

Ålands turistförbund sköter om sammanställningen av skärgårdsguiden tillsammans med reklambyrå Maridea. Ålandstrafiken åtar sig att leverera och korrekturläsa all fakta gällande tid-tabeller och priser 2006. Av den totala upplagan reserveras 30 000 ex. för lokalt behov och 45 000 ex. för ålandsbesökare.

 

Ålands turistförbund handhar all distribution utanför Åland såsom via förfrågningar på www.visitaland.com, via mässor, direktutskick till resebyråer och via turistinformationer. Ålandstrafiken i sin tur handhar distributionen till landskapsfärjorna och till skärgårdsborna.

 

Annonsförsäljningen sköts av Maridea reklambyrå. Maridea behåller annonsintäkterna. Annonsplaceringar slås fast i samråd med Ålands turistförbund.

 

 

Mariehamn den    november 2005

 

 

För Ålands landskapsregering:

 

 

Landskapsregeringsledamot                  Runar Karlsson

 

 

Bokningschef                                        Katarina Norrgård

 

 

För Ålands turistförbund:                     

 

 

VD                                                       Annica Jansson