PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 78                                 8.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Run
ar Karlsson

Bro- och hamningenjör

Roger Helin

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 153

Anbudsförfrågan för ytbehandling av Brändöströms bro i Föglö kommun.

T10/05/2/34

737 T10

Beslöts begära anbud enligt riktad förfrågan.