PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 79                                 8.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 154

Fartdämpande åtgärder före vägkorsningen Kvarnbo/Tengsödavik på landsväg nr 50 i Saltviks kommun.

T10/05/2/28

739 T10

Då det framkommit att hastigheten i korsningsområdet Kvarnbo/kyrkan/Tengsödavik är hög, beslöt landskapsregeringen den 20 september 2005 att anlägga fartdämpande åtgärder av tillfällig karaktär.

 

Landskapsregeringens planer är att bygga om landsväg nr 50 från Kvarnbo till Haraldsby så snart som möjligt efter att budgetmedel erhålls för projektet.

 

Landskapsregeringen efterhör Saltviks kommuns utlåtande gällande den tillfälliga fartdämpande åtgärden samt även åsikter om utformningen av korsningen vid en framtida ombyggnad.