PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 82                                29.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Run
ar Karlsson

Bro- och hamningenjör

Roger Helin

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 158

Tecknade av avtal för projektering av nytt färjeläge till Harparnäs färjehamn i Kökar kommun enligt avgivet anbud.

T10/05/2/12

781 T10

Landskapsregeringen beslöt teckna avtal med Nord Engineering Ab, Åbo, för projektering av nytt färjeläge.