PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 83                                30.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Run
ar Karlsson

Bro- och hamningenjör

Roger Helin

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 159

Beställning av gallerdurkar för landramp till färjeläge för linstyrd färja.

T10/05/4/61

786 T10

Landskapsregeringen beslöt beställa gallerdurkar från Finnritilä Oy från Helsingfors enligt offert daterad 24.11.2005.

 

Kostnaden 20 000,00 € exklusive mervärdesskatt påförs moment 48.30.20.