PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 85                                13.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 161

Inköp av vägtrummor.

T10/05/4/60

805-806 T10

Anbudsförfrågan, inkomna anbud och öppningsprotokoll antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen beslöt köpa vägtrummor av märket Pecor T8 från företaget Oy Viapipe Ab, från Vanda, enligt offert till ett totalpris av ca 38 018,00 € exklusive mervärdesskatt.

 

Kostnaden påförs moment 48.30.20.

 

Nr 162

Inköp av sopaggregat.

T10/05/4/63

807 T10

Landskapsregeringen beslöt köpa 1 st. sopaggregat av fabrikat Holms 300/2,5/4000 jämte sidoborste för ett nettopris av 15 811,12 €, exklusive mervärdesskatt, enligt offert från företaget Sigges Verkstad, från Mariehamn.

 

Kostnaden påförs moment 48.30.20.

 

Nr 163

Inköp av lastbil.

T10/05/2/30

808-809 T10

Anbudsförfrågan, inkomna anbud och öppningsprotokoll antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen beslöt köpa 1 st. lastbil Scania P 420 CB6X2HNZ  från Oy Scan-Auto Ab, från Helsingfors, med Hiab Oy som påbyggare, enligt följande:

Chassi 78 360,00 €, påbyggnad 106 700,00 €, totalsumma 183 560,00 €

Inbytesbil (Scania –85) 9 000,00 €, slutsumma 176 060,00 €.

 

Kostnaden påförs moment 48.30.20.

 

Nr 164

Styrhytt på linfärja nr 119 (Töftö reservfärja)

T10/05/4/64

810 T10

Beslöts påbörja projektet ombyggnad av styrhytten på Töftö reservfärja med hänvisning till arbetarskyddets utlåtande till ett delbelopp av 30 000 €. Totalfinansiering för hela ombyggnadsprojektet beräknas till 100 000 €.

 

Kostnaden påförs moment 48.30.20.

 

Nr 165

Reservpropelleraggregat till linfärja nr 123 (Töftöfärjan).

T10/05/4/65

811 T10

Beslöts införskaffa ett reservpropelleraggregat av typ Ulstein Aquamaster US 901 till priset 142 600 € exklusive mervärdesskatt enligt offert från företaget Rolls-Royce Ab, från Raumo.

 

Kostnaden påförs moment 48.30.20.