PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 86                                13.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 166

Projekterings- och utredningskostnaden för fast vägförbindelse fasta Åland – Föglö.

T10/05/1/30

Under moment 48.01.05 har 40 000 € använts för utredningar av olika linjealternativ, vilket antecknades för kännedom.

 

Nr 167

Utbetalning av ersättningarna fastställda vid vägförrättning nr 2002-853405 gällande bygdeväg nr 650, Mångstekta-Hulta i Sunds kommun

T10/04/2/36

Förrättningen slutfördes den 2 november 2004. Besvär har inte anförts.

Utbetalning av de utdömda ersättningarna om inalles 18 875,24 € antecknades för kännedom.

 

Kostnaden påförs moment 48.30.77.

 

Nr 168

Utbetalning av ersättningarna fastställda vid vägförrättning nr 2004-104920 gällande landsväg nr 3 på sträckan Söderby-Bistorp vägskäl i Lemlands kommun.

Ta1-32-94-20

Förrättningen fastställdes den 4 november 2004. Besvär har inte anförts.

Utbetalning av de utdömda ersättningarna om inalles 10 856,45 € antecknades för kännedom.

 

Kostnaden påförs moment 48.30.77.

 

Nr 169

Utbetalning av ersättningarna fastställda vid vägförrättning nr 2002-853389 gällande landsväg nr 700 på sträckan Brändöströms bro-Sanda vägskäl i Föglö kommun.

Ta1-32-95-2

Förrättningen slutfördes den 29 juni 2005. Besvär har inte anförts.

Utbetalning av de utdömda ersättningarna om inalles 12 662,37 € antecknades för kännedom.

 

Kostnaden påförs moment 48.30.77.

 

Nr 170

Utbetalning av ersättningarna fastställda vid vägförrrättning nr 2004-105006 gällande byggandet av gång- och cykelväg längs landsväg nr 2 och ombyggnad av korsningsområdet för landsväg nr 2 och kommunalväg nr 255 i Ingby by i Jomala kommun.

T10/02/2/53

Förrättningen slutfördes den 11 augusti 2005. Besvär har inte anförts.

Utbetalning av de utdömda ersättningarna om inalles 2 479,49 € antecknades för kännedom.

 

Kostnaden påförs moment 48.30.77.