PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 88                                14.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 172

Ansökan från ÖB Viggens café och kök om att få avsluta entreprenaden den 31 december 2005.

T10/01/2/14

812 T10

Landskapsregeringen konstaterade att avtalet är i kraft till den 1 mars 2006. Enligt avtalet är uppsägningstiden tre månader.

 

Landskapsregeringen beslöt bevilja ÖB Viggens café och kök rätt att avsluta entreprenaden den 31 januari 2006.