PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 90                                20.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 176

Tillsättande av lediganslagen ordinarie vakans i arbetsavtalsförhållande som städare på M/S Gudingen.

T10/05/3/53

838-839 T10

Landskapsregeringen beslöt utse Tiina Söderholm, från Sottunga och Riitta Holmström, från Kökar, till städare på M/S Gudingen eller annan landskapsfärja inom landskapsregeringens sjötrafikenhet.

 

_______________________________________________