PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 91                                28.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Run
ar Karlsson

Bro- och hamningenjör

Roger Helin

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 177

Anbudsförfrågan och entreprenadprogram för förstärkningsarbeten på Enklinge färjeläge.

T10/05/2/16

852 T10

Beslöts begära anbud för pålnings- och förstärkningsarbeten på Enklinge färjeläge. Anbuden skall vara registraturen tillhanda senast den 20 januari 2006 före kl. 16.15.