PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 92                                29.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 178

Förordnande som tillfällig bokningsfunktionär vid trafikavdelningen, Ålandstrafiken, för tiden 1.1-31.12.2006.

T10/05/3/56

858 T10

Beslöts förordna Kristina Brunström, från Mariehamn, till tillfällig bokningsfunktionär för tiden 1.1-31.12.2006 i lkl A16.

 

Nr 179

Förordnande som tillfälligt bokningsbiträde vid trafikavdelningen, Ålandstrafiken, för tiden 1.1-31.12.2006.

T10/05/3/57

859 T10

Beslöts förordna Ramona Lindblom, från Saltvik, till tillfälligt bokningsbiträde för tiden 1.1-31.12.2006 i lkl A14.

 

Nr 180

Förordnande som tillfälligt bokningsbiträde vid trafikavdelningen, Ålandstrafiken, för tiden 1.1-31.12.2006.

T10/05/3/58

860 T10

Beslöts förordna Leila Roos, från Mariehamn, till tillfälligt bokningsbiträde för tiden 1.1-31.12.2006 i lkl A14.