PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 93                                30.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 181

Långtradartransporter riket-Åland under den tid M/S Fjärdvägen är ur trafik.

T10/05/1/36

861 T10

Konstaterades att M/S Fjärdvägen är ur trafik 2-9.1.2006.

 

Vidare konstaterade landskapsregeringen att största delen av varor till Åland transporteras på M/S Fjärdvägen.

 

Landskapsregeringen beslöt att transportföretagen under denna period kan anlita landskapets färjor och att motsvarande avgiftsdebitering som på M/S Fjärdvägen, 19,50 €/m, gäller. För utökad trafik med extra turer debiteras samma avgift.