PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         3                                  27.1.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - BL - CG            RK                                                  Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Harriet Lin
deman

Bokningschef

Katarina Norrgård

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 3

Turlistor för skärgårdstrafiken under påskhelgen 24-29.3.2005.

T10/04/1/30

Turlistorna fastställdes enligt bilaga T1005P3/27.1.2005.

_______________________________________________

 


 

ÄNDRINGAR I SKÄRGÅRDSFÄRJORNAS TURLISTOR I SAMBAND MED PÅSKHELGEN 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖDRA LINJEN

 

 

 

 

M/S Skiftet - M/S Gudingen

 

 

 

 

Galtby

Kökar

Sottunga

Överö1)

Långnäs

Färja

Datum

Färja

Långnäs

Överö1)

Sottunga

Kökar

Galtby

 

06.30

07.45

08.10

09.00

S

Torsdag

S

09.15

09.50

10.25

11.40

14.00

06.30

08.50

10.05

10.35

11.30

G

24.3

G

12.00

12.40

13.15

14.30

 

 

15.00

16.15

16.40

17.25

G

 

G

18.15

18.50

19.25

20.45

23.00

15.15

17.35

18.55

19.25

20.05

S

 

S

20.15

20.50

21.20

22.45

 

 

06.30

07.45

08.10

09.00

S

Fredag

S

12.00

12.35

13.10

14.30

 

10.00

12.30

13.45

14.10

14.55

G

25.3

G

18.15

18.50

19.25

20.45

 

 

15.00

16.15

16.40

17.25

S

 

 

 

 

 

 

 

 

06.30

07.45

08.10

09.00

G

Lördag

G

10.00

10.35

11.10

12.30

15.00

 

15.00

16.15

16.40

17.25

S

26.3

S

12.00

12.35

13.10

14.30

 

15.15

17.35

18.55

19.25

20.05

G

 

S

18.15

18.50

19.25

20.45

 

 

06.30

07.45

08.10

09.00

S

Söndag

S

10.00

10.35

11.10

12.30

15.00

 

15.00

16.15

16.40

17.25

G

27.3

G

12.00

12.35

13.10

14.30

 

15.15

17.35

18.55

19.25

20.05

S

 

G

18.15

18.50

19.25

20.55

23.15

 

 

 

 

 

 

 

S

20.15

20.50

21.20

22.40

 

 

06.30

07.45

08.10

09.00

S

Måndag

S

09.15

09.50

10.25

11.40

 

06.30

08.50

10.05

10.35

11.30

G

28.3

G

12.00

12.35

13.10

14.30

16.45

 

15.00

16.15

16.40

17.25

S

 

S

18.15

18.50

19.25

20.45

23.00

17.15

19.35

20.55

21.20

21.55

G

 

G

22.15

22.50

23.20

00.30

 

 

06.30

07.45

08.10

09.00

G

Tisdag

G

12.00

12.35

13.10

14.30

 

06.30

08.50

10.05

10.35

11.30

S

29.3

S

16.00

16.40

17.15

18.30

20.45

 

15.00

16.15

16.40

17.25

G

 

G

18.15

18.50

19.25

20.45

 

Bokning av bilplats ombesörjes av Ålandstrafiken tel. 018 - 25 155.

 

 

 

 

 

 

 

S = M/S Skiftet tel. 0400 - 350 265, G = M/S Gudingen tel. 040 - 769 3687.

 

 

 

 

 

 

1)  Angöres mot beställning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning på vissa turer. För närmare information kontakta Ålandstrafiken, tel. 25155.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga T1005P3/27.1.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORRA LINJEN, M/S ALFÅGELN

 

 

 

NORRA LINJEN, M/S VIGGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fre 25.3

Trafiken inleds kl. 11.40 i Hummelvik och avslutas

 

fre 25.3

Trafiken inleds kl. 13.15 i Osnäs och avslutas kl. 19.20

 

kl. 19.35 i Torsholma, helgdagstrafik.

 

 

 

i Åva, helgdagstrafik.

 

 

 

lör 26.3

Trafiken inleds kl. 08.00 i Torsholma och

 

 

lör 26.3

Trafiken  inleds kl.12.25 i Åva och avslutas kl. 19.20 i Åva.

 

avslutas kl. 19.35 i Torsholma.

 

 

 

sön 27.3

Trafiken  inleds kl.12.25 i Åva och avslutas kl. 19.20 i Åva,

sön 27.3

Trafiken inleds kl. 09.00 i Torsholma och avslutas kl. 19.35 i

 

helgdagstrafik.

 

 

 

 

Torsholma, helgdagstrafik.

 

 

 

mån 28.3

Helgdagstrafik.

 

 

 

mån 28.3

Helgdagstrafik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTERHOLMALINJEN, M/S SPOVEN

 

 

 

JURMO-ÅVA, M/S DOPPINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fre 25.3

Helgdagstrafik.

 

 

 

 

fre 25.3

Helgdagstrafik.

 

 

 

lör 26.3

Ordinarie turlista.

 

 

 

 

lör 26.3

Ordinarie turlista.

 

 

 

sön 27.3

Helgdagstrafik.

 

 

 

 

sön 27.3

Helgdagstrafik.

 

 

 

mån 28.3

Helgdagstrafik.

 

 

 

 

mån 28.3

Helgdagstrafik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVÄRGÅENDE LINJEN, M/S GRISSLAN

 

 

 

ENKLINGE-KUMLINGE, M/S FRIDA II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fre 25.3

Ordinarie turlista till kl. 17.50, avgången kl. 18.30 inställs.

fre 25.3

Helgdagstrafik.

 

 

 

lör 26.3

Ordinarie turlista.

 

 

 

 

lör 26.3

Ordinarie turlista.

 

 

 

sön 27.3

Avgången kl. 18.15 från Snäckö inställs.

 

 

sön 27.3

Helgdagstrafik.

 

 

 

mån 28.3

Avgången kl. 07.00 från Långnäs inställs. Därefter

 

mån 28.3

Helgdagstrafik.

 

 

 

 

ordinarie turlista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glad påsk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålands landskapsregering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikavdelningen