PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         5                                  10.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - BL - CG                                                          Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 5

Förslag till investeringsprogram för trafikavdelningen, moment 48.30.77, år 2005.

T10/05/1/5

 

Beslöts godkänna investeringsprogrammet för moment 48.30.77 enligt bilaga T10/05/P/5/5.

 

_______________________________________________

 


                                                                                                       Bilaga T10/05/P/5/5

 

Investeringsprogram vägar år 2005                                            Mom. 48.30.77         

 

 

Åtgärd

Objekt

Sträcka

Längd

 

 

Total

kostnad

Anm.

Trafikområde 1

Ombyggnad

Landsväg 1

Sviby bro och bank

800 m

 

460 000 €

Utbjuds 2005

Trafikområde 2

Projektering

Landsväg 20

Strandgatan Rökerirondellen

2 100 m

 

100 000 €

Projektering påbörjas

Ombyggnad

Landsväg 2

Dalbo-Dalkarby

2 400 m

 

1 344 000 €

Färdigställs hösten 2005

Ombyggnad för väjnings-utrymme

Landsväg 2

Björsby korsningsområde

ca 700 m

 

25 000 €

Byggs 2005

Breddning av ramp

Kumlinge färjfäste

 

 

 

30 000 €

Utförs 2005

Planering

Djurholms bro

 

 

 

20 000 €

Planering färdigställs 2005

Trafikområde 3

Ombyggnad

Landsväg 3

Bistorp - Lumparsund

5 610 m

 

1 375 000 €

Färdigställs sommaren 2005

Ombyggnad

Landsväg 3

Svinö vägskäl – Klemetsby

2 400 m

 

490 000 €

Utbjuds 2005

Planering

Landsväg 3

Klemetsby – Långnäs

1 360 m

 

30 000 €

Vägplan utställs hösten 2005

Förstärkning pir

Långnäs skärgårdshamn

 

 

 

60 000 €

Färdigställs 2005

Ny färjramp

Långnäs skärgårdshamn

 

 

 

120 000 €

Utbjuds 2005

Planering

Sottunga färjf. och farled

 

 

 

10 000 €

Miljötillstånd inbegärs

Planering

Harparnäs färjfäste

 

 

 

35 000 €

Projektplanering utförs och vägplan utställs

Trafikområde 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt

Grundförbättr

Landsväg 590

Kuggvik vägsk. – Tengsödavik brygga

2 290 m

 

215 000 €

Utbjuds 2005

Beläggning

 

 

 

 

 

Se sid. 3

 


Kostnadsberäkning för beläggningar 2005 mom. 48.30.77

 

Väg

Sträcka

Längd

Beläggningstyp

Kostnad

 

 

 

 

 

Landsväg nr 2

Dalbo-Dalkarby

2 680 m

Abt

150 000 €

Landsväg nr 2

Björsby korsningsområde

 

Abt

5 000 €

Landsväg nr 3

Bäckäng-Lumparsund

3 600 m

Abt

229 600 €

Landsväg nr 4

Mangelbo-Bartsgårda

3 100 m

Abt

148 000 €

Landsväg nr 590

Kuggvik-Tengsödavik

2 290 m

Mjog

32 000 €

 

 

 

Totalt

564 600 €