PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         8                                   3.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - CG           BL                                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 8

Trafikavdelningens åtgärdsprogram för år 2005 gällande moment 48.30.20, ombyggnad och förbättringar av allmänna vägar. 

T10/05/1/9

Landskapsregeringen beslöt fastställa åtgärdsprogrammet för år 2005 enligt bilaga T1005P8/8/3.3.2005.

 

_______________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Bilaga T1005P8/8/3.3.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsprogram 2005 för 483020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

belägges via 483077

 

 

Del av Visingsvägen

0,4

grundförstärkning

32 800

Slutetapp. Klart för beläggning.

separat föredragning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av Bergövägen

1,55

grundförstärkning

100 750

Slutetapp.

 

23 100

mjog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av Lökholmsvägen från

1,25

grundförstärkning

90 000

Slutetapp.

 

 

 

 

vägskälet till Hällö brygga

 

beläggning

17 500

Mjog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdö skola - Vårdö by

0,8

grundförstärkning

60 000

 

 

10 920

mjog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av Vestmyravägen

1,3

grundförstärkning

80 600

Deletapp 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brändöströms bro

 

målning

70 000

 

 

 

 

 

Lemströms museibro

 

målning

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tons ramp till linfärjorna

 

rep. och ombyggnad

40 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rep. av sjöbank till Alören

 

 

22 300

 

 

 

 

 

Totalt i km

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalsumma

518 950

 

 

34 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsprogrammet för moment 483020 är minskat från budget med 190 000 € för att finansiera upprustningen av Ängösundsfärjan (90 000 €) samt de nattpauser som

inte införs enligt planerna för Simskälalinjen (50 000 €) och Seglingelinjen (50 000 €).