PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         9                                   3.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - CG           BL                                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 9

Komplettering till investeringsprogram för beläggningar trafikavdelningen, moment 48.30.77, år 2005.

T10/05/1/5

 

Beslöts godkänna kompletteringen till investeringsprogrammet för beläggningar moment 48.30.77 enligt bilaga T1005P9/9/3.3.2005.

 

_______________________________________________

 


                                                                                                Bilaga T1005P9/9/3.3.2005

 

Kostnadsberäkning för beläggningar 2005 moment 48.30.77

 

 

Beläggningar beslut 10.2.2005

 

 

 

564 600

 

 

 

 

 

Väg

Sträcka

Längd

Beläggningstyp

Kostnad

Bygdeväg nr 412

Bamböle mot Bergö

1 650 m

Mjog

23 050

Bygdeväg nr 682

Vårdö skola - Vårdöby

780 m

Mjog

10 100

TOTALT

 

 

 

597 750