PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        25                                20.10.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK                   BL - CG                                           Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a  n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 30

Anbudsförfrågan för anbud på bränslen till landskapsregeringens färjor, fordon och fastigheter.

T10/05/4/56

717 T10

Landskapsregeringen beslöt begära anbud enligt riktade anbud och upphandling enligt EU:s upphandlingsdirektiv.

 

_______________________________________________