PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        29                                10.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

LW - HL - RK - CG                          RN - JS - BL                                    Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

Landskapsregeringsledamot
Lars Wiklöf

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 35

Inkomna anbud för om- och nybyggnad av landsväg nr 1 på sträckan Sviby bro och vägbank, sektion 236-1000, i Jomala kommun och Mariehamns stad.

T10/05/2/7, Ta1-35-97-15

 

Protokoll fört i samband med öppnande av anbud antecknades för kännedom.

 

Beslöts inleda avtalsförhandlingar med F:ma Rolf Widman, från Saltvik.

_______________________________________________