33                                                                PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        30                                10.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

LW - HL - RK - BL - CG                   RN - JS                                           Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

Landskapsregeringsledamot
Lasse Wiklöf

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 36

Biljettavgifter för landskapsregeringens färjor under tidtabellsperioden 1.1-31.12.2006.

T10/04/1/30

Kommunernas utlåtanden i ärendet antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen fastställde avgifter enligt bilaga T1005P30/36.

 

Nr 37

Turlistor för landskapsregeringens färjlinjer för perioden 1.1-31.12.2006:

-         Hummelvik-Enklinge-Kumlinge-Lappo-Torsholma.

-         Åva-Osnäs.

-         Långnäs-Överö- Sottunga-Snäckö.

-         Långnäs-Överö-Sottunga-Kökar-Galtby.

-         Degerby-Svinö.

T10/04/1/30

Kommunernas utlåtanden i ärendet antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen fastställde turlistorna enligt bilagorna T1005P30/37 a-e.

Landskapsregeringen beslöt vidare att skärgårdstrafikens turlistor för år 2006 skall gälla även under år 2007 under förutsättning att lagtinget beviljar tillräckliga medel för respektive år.

 

Nr 38

Turlistor för de lokala färjlinjerna för perioden 1.1-31.12.2006:

-         Asterholma-Lappo-Torsholma.

-         Åva-Jurmo.

-         Enklinge-Kumlinge.

T10/04/1/30

Kommunernas utlåtanden i ärendet antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen fastställde turlistorna enligt bilagorna T1005P30/38 a-c.

 

Landskapsregeringen beslöt vidare att skärgårdstrafikens turlistor för år 2006 skall gälla även under år 2007 under förutsättning att lagtinget beviljar tillräckliga medel för respektive år.

______________________________________________

 


AVGIFTER FÖR FORDON FRÅN ÄNDHAMN TILL MELLANHAMN ELLER VICE VERSA ENLIGT TAXA 1

Bilaga T1005P30/36

Ingen personavgift.

Ändhamnarna är Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö och Galtby.

OBS! För genomfartstrafik, dvs fordon som fortsätter resan till fasta Åland, Vårdö eller riket utan övernattning i skärgården erlägger avgift enligt TAXA 2.

TAXA 1 1.1 - 31.5 och

1.9 - 31.12.2006

Mc

Moped

tur/retur

Personbil

Paketbil

tur/retur

Hästsläp

Släp-

vagn1)

tur/retur

Båt-

trailer1)

tur/retur

Husvagn1)

Husbil4)

enkelpris

Husvagns-

ekipage 3)4)

enkelpris

Buss 2)

tur/retur

Norra linjen

 

 

 

 

 

 

 

Osnäs <-> Brändö

€ 6,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 24,00

€ 30,00

€ 36,00

€ 40,00

Hummelvik <-> Kumlinge, Brändö

€ 9,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 33,00

€ 40,00

€ 48,00

€ 81,00

Södra linjen

 

 

 

 

 

 

 

Långnäs <-> Överö

€ 4,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 16,00

€ 20,00

€ 24,00

€ 40,00

"

<-> Sottunga, Kökar

€ 9,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 33,00

€ 40,00

€ 48,00

€ 81,00

Galtby <-> Kökar, Sottunga, överö

€ 9,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 33,00

€ 40,00

€ 48,00

€ 81,00

Tvärgående linjen

 

 

 

 

 

 

 

Långnäs <-> Överö

€ 4,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 16,00

€ 20,00

€ 24,00

€ 40,00

Långnäs <-> Sottunga, Snäckö

€ 9,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 33,00

€ 40,00

€ 48,00

€ 81,00

Föglölinjen

 

 

 

 

 

 

 

Svinö <-> Degerby

€ 4,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 16,00

€ 20,00

€ 24,00

€ 40,00

TAXA 1 1.6 - 31.8.2006

MC

Moped

tur/retur

Personbil

Paketbil

tur/retur

Hästsläp

Släp-

vagn1)

tur/retur

Båt-

trailer1)

tur/retur

Husvagn1)

Husbil4)

enkelpris

Husvagns-

ekipage 3)4)

enkelpris

Buss 2)

tur/retur

 

Norra linjen

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnäs <-> Brändö

€ 8,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 28,50

€ 36,00

€ 43,00

€ 48,00

 

Hummelvik <-> Kumlinge, Brändö

€ 10,00

€ 19,00

€ 19,00

€ 38,50

€ 48,00

€ 57,00

€ 96,00

 

Södra linjen

 

 

 

 

 

 

 

 

Långnäs <-> Överö

€ 4,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 19,00

€ 24,00

€ 28,50

€ 48,00

 

"

<-> Sottunga, Kökar

€ 10,00

€ 19,00

€ 19,00

€ 38,50

€ 48,00

€ 57,00

€ 96,00

 

Galtby <-> Kökar, Sottunga, överö

€ 10,00

€ 19,00

€ 19,00

€ 38,50

€ 48,00

€ 57,00

€ 96,00

 

Tvärgående linjen

 

 

 

 

 

 

 

 

Långnäs <-> Överö

€ 4,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 19,00

€ 24,00

€ 28,50

€ 48,00

 

Långnäs <-> Sottunga, Snäckö

€ 10,00

€ 19,00

€ 19,00

€ 38,50

€ 48,00

€ 57,00

€ 96,00

 

Föglölinjen

 

 

 

 

 

 

 

 

Svinö <-> Degerby

€ 4,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 19,00

€ 24,00

€ 28,50

€ 48,00

 

2005-11-11

 

Bilaga T1005P30/36

1) Släpvagn och hästsläp i kombination med avgiftsbelagt fordon, eller löst släp.

2) Bussar, vars passagerare övernattar i turistanläggning i skärgården, transporteras avgiftsfritt. 3) Personbil/paketbil med husvagn.

4) Gratis transport vidare från skärgården mot uppvisande av övernattningskvitto från en turistanläggning i skärgården (OBS! Minst tre övernattningar krävs för att rabatten ska träda i kraft!)

A) Personbilar och paketbilar åker enligt taxa 1 i riktning Osnäs - Hummelvik mot uppvisande av voucher från turistanläggning i Vårdö. För bussar i riktning Osnäs-Hummelvik gäller punkt 2).

Rabatter kan inte kombineras.

Rabatter:

Vid köp av 20-resors

" " "

30-resors

biljetthäfte ges

" "

20 % rabatt.

30 % rabatt.

 

Föglö linjen

20 resor

72E 30 resor

94,50E

Osnäs - Ava

20 resor

96E 30 resor

126E

Södra- och andra linjen

20 resor

128E 30 resor

168E

Rabattbiljetterna är i kraft t.o.m. den 31.1.2007.

Biljetter återlöses ej men utbyts mot nya biljetter i förhållande 1:1 ifall prislistan förblir oförändrad år 2007, dock endast under ett kalenderår. Rabattbiljetthäften säljes ombord på färjorna och av Ålandstrafiken.

Årskort:     * Årskort à 92 euro för person- och paketbil säljes ombord på färjorna och av Ålandstrafiken.

* Årskortet gäller på samtliga linjer men endast för resor till/från skärgården. * Årskortet gäller för två bilar inom samma hushåll.

* Årskortet inkluderar vanlig bilsläpvagn.

* Årskort à 55 euro för person- och paketbil kan köpas av personer som arbetar hos en i skärgården registrerad arbetsgivare mot uppvisande av intyg från arbetsgivaren. Årskortet säljes på färjorna och av Alandstrafiken. * Årskortet gäller på samtliga linjer men endast för resor till/från skärgården. * Årskortet gäller för en bil.

* Årskortet inkluderar vanlig bilsläpvagn.

* Årskort à 30 euro för person- och paketbil för personer mantalskrivna i en åländsk skärgårdskommun.

* Årskortet gäller för två bilar inom samma hushåll.

* Årskortet inkluderar alla typer av släp som kan kopplas efter bilen.

* Årskortet för 2006 är i kraft t.o.m. den 31.1.2007.

OBS! Årskortet skall klistras fast i nedre hörnet av vindrutan på förarsidan.


AVGIFTER FÖR TRANSPORT FRÅN ÄNDHAMN T1LL

ÄNDHAMN ENLIGT TAXA 2                            Bilaga T1005P30/36

* avser transport utan övernattning i mellanhamn.

Ändhamnarna är Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö och Galtby.

Ingen personavgift. Ingen bokning. Biljetten skall sparas för kontroll.

TAXA 2                  1.1 - 31.5 och 1.9 - 31.12.2006

Personbil                                                                                        € 44,00

Traktor                                                                                             € 26,00

Paketbil, båttrailer                                                                         € 110,00

Lastbil (/m)                                                                                     € 29,00

Släpvagn (för personbil, traktor) hästsläp                                € 35,00

Buss (/m)                                                                                        € 29,00

Motorcykel, moped                                                                        € 22,00

Husvagn, husbil                                                                            € 194,00

TAXA 2                                                    1.6 - 31.8.2006

Personbil                                                                                     € 77,00

Traktor                                                                                           € 46,00

Paketbil, båttrailer                                                                       € 194,00

Lastbil (/m)                                                                                   € 62,00

Släpvagn (för personbil, traktor), hästsläp                             € 52,00

Buss (/m)                                                                                      € 62,00

Motorcykel, moped                                                                      € 39,00

Husvagn, husbil                                                                         € 337,00

Ideella föreningar beviljas 50 % rabatt på taxa 2.


 

Vinter

NORRA LINJEN I MIS ALFÅGELN TURLISTA 1.1 - 12.4 OCH 1.10 - 31.12.2006

Bilaga T1005P30/37 a

Vårdö (Hummelvik) - Enklinge - Kumlinge - Lappo - Torsholma

Veckodag

Hummelvik

Enklinge

Kumlinge

Lappo

Torsholma

Mån

04.00

04.55')

05.10

05.50s)

06.10v)

Tis - Lör

05.30

06.25')

06.45

07.30s)

07.50v)

Mån

09.30

10.25

10.50

11.355)

11.55v)

Lör, Sön, helgdag

11.40

12.40

12.55

13.405)

14.05v)

Mån

 

 

13.40G)

14.255)

14.45v)

Tis - Fre

12.00

12.55

13.20

14.05s)

14.25V)

Lör, Sön, helgdag

17.15

18.15

18.30

19.15s)

19.35 2)V)

Mån - Fre

18.15

19.10

19.35

20.205)

20.40v)

Bokning av bilplats ombesörjes av Ålandstrafiken tfn 018 - 25 155. Torsholma - Lappo - Kumlinge - Enklinge - Vårdö (Hummelvik)

Veckodag

Torsholma

Lappo

Kumlinge

Enklinge

Hummelvik

Mån

06.30v)

06.505)

07.35

07.50

08.50

Tis - Lör

08.00v)

08.205)

09.05

09.20

10.20

Sön, helgdag

09.00

09.20s)

10.05

10.20

11.20

Mån

12.20v)

12.405)

13.25G)

 

 

Lör, Sön, helgdag

14.30v)

14.505)

15.35

15.50

16.50

Mån - Fre

15.10v)

15.30s)

16.15

16.30

17.30

Sön, helgdag

20.00 V)

20.20s)

21.05

21.20

22.30

Mån - Fre

21.00v)

21.151)S)

21.55

22.101)

23.20

Bokning av bilplats ombesörjes av Ålandstrafiken tfn 018 - 25 155.

1) Angörs mot beställning.

2) Lördagar ingen kombination.

V) Kombinerar med M/S VIGGEN, bilväg Torsholma-Åva ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö se sid xx. S) Kombinerar med M/S SPOVEN i Lappo. Se M/S Spovens turlista sid xx.

Helgdagar under 2006 är 1.1, 6.1, 14.4, 17.4, 25.5, 24.6, 4.11, 6.12 och 26.12.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 15 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 15 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

För busskombinationer Mariehamn - Hummelvik vv se egentlig busstidtabell, begränsad trafik under lördag, söndag och helgdag.

Alfågeln 06 fastställd.xls                                                 2005-11-10

Vinter

NORRA LINJEN / M/S VIGGEN TURLISTA 1.1 - 12.4 OCH 1.10 - 31.12.2006

Bilaga T1005P30/37 b

Veckoda

Osnäs

Åva

Ava

Osnäs

Mån

 

05.05

05.50A)S)

06.45A)

07.20

Tis -

Lör

06.45

07.20A)

08.30A)

09.05

Mån

 

07.40')

08.15')S)

08.305)

09.05

Mån

- Sön, helg

11.052)

11.40

12.25

13.00

Lör,

Sön, helgdag

13.15

13.50A)

14.50A)

15.25

Mån

- Fre

13.55

14.30°')

15.30A)

16.05

Lör,

Sön, helgdag

16.30

17.05s)

18.00s)

18.35

Mån

- Fre

16.30

17.05s)

18.301)S)

19.05')

Lör,

Sön, helgdag

18.45

19.203)")

 

 

Sön,

helgdag

 

 

20.15A)

20.50

Mån

- Fre

19.35

20.10")

21.20A)

21.55

Bokning av bilplats ombesörjes av dlandstrafiken tfn 018 - 25 155.

1) Transport av brandfarligt gods klass I och II kan ske MÅNDAGAR turen kl. 07.40 med retur kl. 18.30, varvid högst 20 passagerare medtages.

2) Ej söndagar och helgdagar.

3) Ingen kombination på lördagar.

A) Kombinerar med M/S ALFÅGELN i Torsholma, se turlista sid xx. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

S) Kombinerar med M/S SPOVEN i Torsholma, se turlista sid xx. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

Helgdagar under 2006 är 1.1, 6.1, 14.4, 17.4, 25.5, 24.6, 4.11, 6.12 och 26.12.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 10 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 10 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

Viggen 05 Förslag 1.doc.xls                                              2005-11-10


Sommar

NORRA LINJEN I M/S VIGGEN TURLISTA 13.4 - 30.9.2006             Bilaga T1005P30/37 b

Veckodag

Osnäs

Åva

Åva

Osnäs

Mån, Ons, Fre

05.05

05.50A)S)

06.45A)

07.20

Tis, Tor, Lör

06.45

07.20A)

08.30A)

09.05

Mån, Ons, Fre

07.40')

08.15')S)

08.30s)

09.05

Sön, helgdag

07.45

08.20A)

09.30A)

10.05

Fre

09.30

10.05

10.15

10.50

Mån - Sön, helg

11.05

11.40

12.25

13.00

Lör, Sön, helgdag

13.15

13.50A)

14.50A)

15.25

Mån - Fre

13.55

14.30A)

15.30A)

16.05

Lör, Sön, helgdag

16.30

17.05s)

18.00s)

18.35

Mån - Fre

16.30

17.05s)

18.301)S)

19.05')

Lör, Sön, helgdag

18.45

19.20A)

20.15A)

20.50

Fre

19.35

20.10A)

20.15

20.50

Mån - Tors

19.35

20.10A)

21.20A)

21.55

Fre

21.00

21.35

21.40A)

22.15

Bokning av bilplats ombesörjes av Ålandstrafiken tfn 018 - 25 155.

2) Transport av brandfarligt gods klass I och II kan ske MÅNDAGAR (16.6 - 15.8 även onsdagar) turen kl. 07.40 och med retur kl. 18.30 varvid högst 20 passagerare medtages.

A) Kombinerar med M/S ALFÅGELN i Torsholma, se turlista sid xx. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

S) Kombinerar med M/S SPOVEN i Torsholma, se turlista sid xx. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

Helgdagar under 2006 är 1.1, 6.1, 14.4, 17.4, 25.5, 24.6, 4.11, 6.12 och 26.12.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 10 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 10 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

Viggen 06 fastställd.xls

2005-11-10


TVÄRGÅENDE LINJEN / M/S GRISSLAN TURLISTA 1.1 - 12.4 och 1.10 - 31.12.2006 Snäckö-Sottunga-Överö-Bergö-Långnäs                                                                                                                             Bilaga T1005P30/37 c

Veckodag

Snäckö Sottunga

Överö')')

Långnäs4)

Måndag

08.45A)

09.45

10.15

 

14.00A)

15.00

15.30

Tisdag

07.30

08.30

09.00

 

14.00 2)

15 .002)

15.302)

Onsdag

09.30A)

10.30

11.00

 

14.00

15.00

15.30

Torsdag

07.30

08.30

09.00

 

14.00

15.00

15.30

Fredag

09.30")

10.30

11.00

 

14.00

15.00

15.30

 

Avgång kl. 18.30 Snäckö

- Hummelvik,

ankomst kl. 19.30')

Lördag

09.30A) *)

10.30

11.00

Söndag, helg

14.00

15.00

15.30

 

18.15

19.15

19.45

Bokning av bilplats ombesörjes av Ålandstrafiken tfn 018 - 25 155. M/S Grisslan; tfn 0400 - 229 263.

1) Trafikeras endast mot beställning direkt till färjan senast 10 min före turstart eller genom bokning till Ålandstrafiken. Överö-Långnäs kan ej beställas.

2) Transport av brandfarligt gods klass I och II i större mängd än 250 kg kan ske TISDAG kl. 14.00, varvid högst 20 passagerare medtages.

3) Bergö trafikeras mot beställning senast kl. 18.00 dagen före på tisdag och torsdag, turen kl. 07.30, lördag turen kl. 09.45 samt söndag, turen kl. 18.15.

4) Vid angöring av mellanhamn är ankomsttiden 10 - 30 min senare.

7) Trafikeras två första fredagarna i månaden mot beställning direkt till färjan. Vid ishinder ingen trafik. Helgdagar under 2006 är 1.1, 6.1, 14.4, 17.4, 25.5, 24.6, 4.11, 6.12 och 26.12.

A) Kombinerar med M/S ALFÅGELN (ej helgdagar), bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km.

*) Endast mot beställning till Ålandstrafiken eller direkt till färjan senast kl. 18.00 dagen före.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 10 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 10 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

För busskombinationer Mariehamn - Långnäs vv se egentlig busstidtabell, begränsad trafik under lördag, söndag och helgdag.


TVÄRGÅENDE LINJEN / M/S GRISSLAN TURLISTA 1.1 - 12.4 och 1.10 - 31.12.2006

Långnäs-Berg ö3) -Överö-Sottunga-Snäckö                                                               Bilaga T1005P30/37 c

Veckodag

Långnäs

överö') Sottunga

Snäckö4)

Måndag

07.00

07.35

08.35

 

11.20

11.55

12.55A)

 

16.15

16.50

17.50A)

Tisdag

09.302)

 

11.002)

 

16.15

16.50

17.50A)

Onsdag

11.20

11.55

12.55A)

 

16.15

16.50

17.50A)

Torsdag

11.20

11.55

12.55A)

 

16.15

16.503)

17.50°')

Fredag

11.20

11.55

12.55")

 

16.15

16.503)

17.50°')

 

Avgång kl.

23.00 från Hummelvik till Snäckö')

 

Lördag

13.30

14.05

15.05

ISöndag, helg

 16.15

16.50 17.156)

17.50°')

Bokning av bilplats ombesörjes av Ålandstrafiken tfn 018 - 25 155. M/S Grisslan; tfn 0400 - 229 263.

1) Trafikeras endast mot beställning direkt till färjan senast 10 min före turstart eller genom bokning till Ålandstrafiken. Långnäs-Överö kan ej beställas.

2) Transport av brandfarligt gods klass I och II i större mängd än 250 kg kan ske TISDAG kl. 09.30, varvid högst 20 passagerare medtages.

3) Bergö trafikeras mot beställning senast kl. 18.00 dagen före på tisdag, torsdag och fredag, turen kl. 16.15. Då Bergö angjorts är avg.tiden från Överö 17.15.

4) Vid angöring av mellanhamn är ankomsttiden 10 - 30 min senare. 6) Mot beställning senast kl. 14.00 samma dag.

7) Trafikeras två första fredagarna i månaden mot beställning direkt till färjan. Vid ishinder ingen trafik.

Helgdagar under 2006 är 1.1, 6.1, 14.4, 17.4, 25.5, 24.6, 4.11, 6.12 och 26.12.

A) Kombinerar med M/S ALFÅGELN, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 10 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 10 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

För busskombinationer Mariehamn - Långnäs vv se egentlig busstidtabell, begränsad trafik under lördag, söndag och helgdag.


 

Sommar

TVÄRGÅENDE LINJEN / M/S GRISSLAN TURLISTA 13.4 - 30.9.2006 Snäckö-Sottunga-Överö-Bergö3) -Långnäs      Bilaga T1005P30/37 c

Veckodag

Snäckö

Sottunga överö')')

Långnäs4)

Måndag

08.45A)

09.45

10.15

 

14.00°')

15.00

15.30

Tisdag

07.30

08.30

09.00

 

14.002)

15 .002)

15.302)

Onsdag

08.45A)

09.45

10.15

 

14.00A)

15.00

15.30

Torsdag

07.30

08.30

09.00

 

14.00

15.00

15.30

Fredag

08.45°')

09.45

10.15

 

14.00A)

15.00

15.30

 

Avgång kl. 18.30

Snäckö - Hummelvik, ankomst

kl. 19.30

Lördag

09.30A)

*) 10.30

11.00

 

14.00

15.00

15.30

Söndag, helg

14.00

15.00

15.30

 

20.00

21.00

21.30

Bokning av bilplats ombesörjes av Ålandstrafiken tfn 018 - 25 155. M/S Grisslan; tfn 0400 - 229 263.

1) Trafikeras endast mot beställning direkt till färjan senast 10 min före turstart eller genom bokning till Ålandstrafiken. Överö-Långnäs kan ej beställas.

2) Transport av brandfarligt gods klass I och II i större mängd än 250 kg kan ske TISDAG kl. 14.00, varvid högst 20 passagerare medtages.

3) Bergö trafikeras mot beställning senast kl. 18.00 dagen före på tisdag och torsdag, turen kl. 07.30, lördag turen kl. 09.30 samt söndag, turen kl. 20.00.

4) Vid angöring av mellanhamn är ankomsttiden 10 - 30 min senare.

24.6.2005 turen kl. 18.30 från Snäckö till Hummelvik inställs, trafikeras i stället 23.6.2005. Helgdagar under 2006 är 1.1, 6.1, 14.4, 17.4, 25.5, 24.6, 4.11, 6.12 och 26.12.

A) Kombinerar med M/S ALFÅGELN (ej helgdagar), bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km.

*) Endast mot beställning till Ålandstrafiken eller direkt till färjan senast kl. 18.00 dagen före.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 10 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 10 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

För busskombinationer Mariehamn - Långnäs vv se egentlig busstidtabell, begränsad trafik under lördag, söndag och helgdag.

Grisslan 06 fastställd.xls                                                2005-11-10


 

Sommar

TVÄRGÅENDE LINJEN / M/S GRISSLAN TURLISTA 13.4 - 30.9.2006

Långnäs-Bergö3)-Överö-Sottunga-Snäckö                                          Bilaga T1005P30/37 c

Veckodag

Långnäs

överö')

Sottunga

Snäckö4)

måndag

07.00

07.35

 

08.35

 

11.20

11.55

 

12.55")

 

16.15

16.50

 

17.50°')

tisdag

09.302)

 

 

11.002)

 

16.15

16.503)

17.155)

17.50A)

onsdag

11.20

11.55

 

12.55A)

 

16.15

16.50

 

17.50A)

torsdag

11.20

11.55

 

12.55

 

16.15

16.503)

 

17.50A)

fredag

11.20

11.55

 

12.55A)

 

16.15

16.503)

 

17.50°')

 

Avgång kl. 23.00

från Hummelvik

till Snäckö

 

lördag

12.00

12.35

 

13.35

 

16.15

16.50

17.156)

17.50°')

~Söndag, _ _

helg

16.15

16.50

17.15 5)6)

17.50A)

Bokning av bilplats ombesörjes av Ålandstrafiken tfn 018 - 25 155. M/S Grisslan; tfn 0400 - 229 263.

1) Trafikeras endast mot beställning direkt till färjan senast 10 min före turstart eller genom bokning till Ålandstrafiken. Långnäs-Överö kan ej beställas.

2) Transport av brandfarligt gods klass I och II i större mängd än 250 kg kan ske TISDAG kl. 09.30, varvid högst 20 passagerare medtages.

3) Bergö trafikeras mot beställning senast kl. 18.00 dagen före på tisdag, torsdag och fredag, turen kl. 16.15. Då Bergö angjorts är avg.tiden från Överö 17.15.

4) Vid angöring av mellanhamn är ankomsttiden 10 - 30 min senare. 5) Trafikeras 17.4 - 15.6 samt 16.8 - 30.9.2005.

6) Mot beställning senast kl. 14.00 samma dag.

24.6.2005 turen kl. 23.00 från Hummelvik till Snäckö inställs, trafikeras i stället 23.6.2005. Helgdagar under 2006 är 1.1, 6.1, 14.4, 17.4, 25.5, 24.6, 4.11, 6.12 och 26.12.

A) Kombinerar med M/S ALFÅGELN, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 10 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 10 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

För busskombinationer Mariehamn - Långnäs vv se egentlig busstidtabell, begränsad trafik under lördag, söndag och helgdag.

Grisslan 06 fastställd.xls                                                2005-11-10


Vinterturlista 06

SÖDRA LINJEN VINTERTURLISTA 1.1 - 12.4 och 1.10 - 31.12.2006

Galtby-Kökar-Kyrkogårdsö-Husö-Sottunga-Överö-Långnäs                  Bilaga T1005P30/37 d

Veckodag

 

Galtby

Kökar

Kyrkogårdsö

Husö

Sottunga

Överö')

Långnäs

Måndag

G

 

06.30

 

07.15

07.45

08.20

09.00

 

S

 

08.50

09.202)

 

10.00

10.30

11.10

 

S

 

15.00

15.35Z)

 

16.15

16.45

17.25

Tisdag

S

 

06.30

 

07.15

07.45

08.20

09.00

 

G

06.30

08.50

09.202)

 

10.00

10.30

11.10

 

G

 

15.00

15.35Z)

 

16.15

16.45

17.25

Onsdag

G

 

06.30

 

07.15

07.45

08.20

09.00

 

S

06.30

08.50

09.202)

09.35Z)

10.00

10.30

11.10

 

G

 

12.30

13.10Z)

 

13.45

14.10

14.55

 

S

 

15.003)

15.35Z)

15.453)2)

16.153)

16.453)

17.253)

Torsdag

S

 

06.30

 

07.15

07.45

08.20

09.00

 

G

06.30

08.50

09.202)

 

10.00

10.30

11.10

 

S

 

12.30

 

13.152)

13.45

14.10

14.55

 

G

 

15.00

15.35Z)

 

16.15

16.45

17.25

Fredag

G

 

06.30

 

07.15

07.45

08.20

09.00

 

S

10.00

12.30

 

13.15Z)

13.45

14.10

14.55

 

G

 

15.00

15.352)

 

16.15

16.45

17.25

 

S

21.00

23.20

23.552)

00.052)

00.35

01.00

01.45

Lördag

G

 

06.30

 

07.15Z)

07.45

08.20

09.00

 

G

 

15.00

15.35Z)

15.452)

16.15

16.45

17.25

 

S

20.154)

22.354)

23.10Z)

23.252)4)

23.554)

00.25501 )4)

01.055°a)

Söndag

G

 

06.30

07.052)

 

07.45

08.20

09.00

 

G

 

15.00

 

15.452)

16.15

16.45

17.20

 

S

15.30

17.50

18.252)

 

19.00

19.30

20.10

Bokning av bilplats ombesörjes av Ålandstrafiken tel. 018 - 25 155.

Passbåt kombinerar mot beställning per tel. 55 211 i Sottunga eller Husö för resenärer från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö, Södö och Hästö.

1) Överö angöres mot beställning direkt till respektive färja. 2) Angöres mot beställning.

3) Transport av brandfarligt gods klass I och II i större mängd än 250 kg kan ske ONSDAG, turen kl. 15.00, varvid högst 20 passagerare medtages.

4) Köres ej under perioden 15.1 - 31.3.2006. Ingen trafik 4.11.2006.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 15 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 15 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

För busskombinationer Mariehamn - Långnäs vv se egentlig busstidtabell, begränsad trafik under lördag, söndag och helgdag.
Vinterturlista 06

SÖDRA LINJEN VINTERTURLISTA 1.1 - 12.4 och 1.10 - 31.12.2006

Långnäs-Överö-Sottunga-Husö-Kyrkogårdsö-Kökar-Galtby                      Bilaga T1005P30/37 d

Veckodag

 

Långnäs

Överö')

Sottunga

Husö

Kyrkogårdsö

Kökar

Galtby

Måndag

S

06.15

06.55

07.20

 

08.002)

08.30

 

 

S

12.00

12.40

13.15

13.452)

14.05Z)

14.30

 

 

G

16.00

16.40

17.15

17.452)

 

18.30

20.45

 

S

18.15

18.55

19.25

 

20.152)

20.30

 

Tisdag

G

12.00

12.40

13.15

13.45Z)

 

14.30

 

 

S

16.00

16.40

17.15

 

18.05Z)

18.30

20.45

 

G

18.15

18.55

19.25

19.552)

 

20.40

 

Onsdag

G

09.153)

09.553)

10.253)

10.553)

 

11.403)

 

 

S

12.00

12.40

13.15

13.45Z)

 

14.30

 

 

G

16.00

16.40

17.15

17.452)

 

18.30

20.45

 

S

18.15

18.55

19.25

 

20.15Z)

20.30

 

Torsdag

S

09.15

09.55

10.25

 

11.152)

11.40

 

 

G

12.00

12.40

13.15

13.452)

 

14.30

 

 

S

16.00

16.40

17.15

 

18.052)

18.30

20.45

 

G

18.15

18.55

19.25

19.55Z)

 

20.40

 

Fredag

G

12.00

12.40

13.15

13.452)

 

14.30

 

 

S

16.00

16.40

17.15

 

18.05Z)

18.30

20.45

 

G

19.15

19.55

20.25

20.55Z)

 

21.40

 

Lördag

S

05.00°)

05.404)

06.154)

06.45Z)4)

07.052)

07.304)

09.454)

 

G

11.00

11.40

12.15

12.45Z)

13.05Z)

13.30

 

 

G

18.15

18.55

19.25

19.55Z)

20.15Z)

20.40

 

Söndag

_

S

10.00

10.40

11.15

11.45Z)

12.10Z)

12.35

15.00

 

G

12.00

12.40

13.15

 

 

14.30

 

 

G

18.15

18.55

19.25

19.55z)

20.152)

20.40

 

Bokning av bilplats ombesörjes av Älandstrafiken tfn 018 - 25 155.

Passbåt kombinerar mot beställning per tfn 55 211 i Sottunga eller Husö för resenärer till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö, Södö och Hästö.

1) Överö angöres mot beställning direkt till respektive färja. 2) Angöres mot beställning.

3) Transport av brandfarligt gods klass I och II i större mängd än 250 kg kan ske ONSDAG, turen kl. 09.15, varvid högst 20 passagerare medtages.

4) Köres ej under perioden 15.1 - 31.3.2006. Ingen trafik 4.11.2006.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 15 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 15 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

För busskombinationer Mariehamn - Långnäs vv se egentlig busstidtabell, begränsad trafik under lördag, söndag och helgdag.


 

Vår-höst 06

SÖDRA LINJEN VÅR- OCH HÖSTTURLISTA 13.4 -15.6 OCH 16.8 - 30.9.2006

Långnäs-Överö-Sottunga-Husö-Kyrkogårdsö-Kökar-Galtby                                  Bilaga T1 005P30/37 d

Veckodag

 

Långnäs

Överö')

Sottunga

Husö2)

Kyrkogårdsö2)

Kökar

Galtby

Måndag

S

09.15

09.50

10.25

10.55Z)

 

11.40

 

 

G

12.00

12.35

13.10

 

14.002)

14.30

16.55

 

S

18.15

18.50

19.25

20.00

 

20.45

23.00

 

G

22.15

22.50

23.20

23.502)

 

00.30

 

Tisdag

G

09.15

09.50

10.25

 

11.102)

11.40

14.00

 

S

12.00

12.35

13.10

13.452)

 

14.30

 

 

S

18.15

18.50

19.25

20.00

 

20.45

23.00

 

G

20.15

20.50

21.20

 

22 .002)

22.45

 

Onsdag

G

09.153)

09.503)

10.253)

10.553)Z)

 

11.403)

 

 

S

12.00

12.35

13.10

13.452)

14.00 2)*)

14.30

 

 

G

16.00

16.35

17.10

17.40Z)

 

18.35

20.55

 

S

18.15

18.50

19.25

 

20.10Z)

20.45

 

Torsdag

S

09.15

09.50

10.25

10.55Z)

 

11.40

14.00

 

G

12.00

12.35

13.10

13.452)

 

14.30

 

 

G

18.15

18.50

19.25

 

20.102)

20.45

23.00

 

S

20.15

20.50

21.20

21.50Z)

 

22.45

 

Fredag

S

09.15

09.50

10.25

 

11.102)

11.40

 

 

G

12.00

12.35

13.10

13.452)

 

14.30

 

 

S

16.00

16.35

17.10

 

18.002)

18.35

20.55

 

G

19.15

19.50

20.25

20.50

 

21.45

 

Lördag

G

10.00

10.35

11.10

11.452)

 

12.30

15.00

 

S

12.00

12.35

13.10

 

14.002)

14.30

 

 

S

18.15

18.50

19.25

19.50Z)

 

20.45

 

Söndag

S

10.00

10.35

11.10

11.40Z)

12 .002)

12.30

15.00

 

G

12.00

12.35

13.10

 

 

14.30

 

 

G

18.15

18.50

19.25

19.502)

20.25Z)

20.55

23.15

 

S

20.15

20.50

21.20

21.502)

 

22.40

 

Bokning av bilplats ombesörjes av Ålandstrafiken tel. 018 - 25 155.

Passbåt kombinerar med kvällsturen kl. 18.15 (kl. 19.15 på fredagar) i Sottunga eller Husö för resenärer till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö, Södö och Hästö.

1) Överö angöres mot beställning direkt till respektive färja. 2) Angöres mot beställning.

3) Transport av brandfarligt gods klass I och II i större mängd än 250 kg kan ske ONSDAG, turen kl. 09.15, varvid högst 20 passagerare medtages.

*) Då både Kyrkogårdsö och Husö angörs på samma tur blir tiderna i följande hamnar ca 15 minuter senare.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 15 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 15 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGFör busskombinationer Mariehamn - Långnäs vv se egentlig busstidtabell, begränsad trafik under lördag, söndag och helgdag.

Södralinjen 06 fastställd.xls                                               2005-11-10


Vår-höst 06

SÖDRA LINJEN VÅR- OCH HÖSTTURLISTA 13.4 - 15.6 OCH 16.8 - 30.9.2006

Galtby-Kökar-Kyrkogårdsö-Husö-Sottunga-Överö-Långnäs                           Bilaga T1005P30/37 d

Veckodag

 

Galtby

Kökar

Kyrkogårdsö

Husö

Sottunga

Överö')

Långnäs

Måndag

S

 

06.30

07.05Z)

 

07.45

08.10

09.00

 

G

06.30

08.50

 

09.35Z)

10.05

10.35

11.30

 

S

 

15.00

15.35Z)*)

15.45Z)*)

16.15

16.40

17.25

 

G

17.15

19.35

20.152)

 

20.55

21.20

21.55

Tisdag

G

 

06.30

 

07.15

07.45

08.10

09.00

 

S

06.30

08.50

09.20Z)

 

10.05

10.35

11.30

 

S

 

15.00

15.352)

 

16.15

16.40

17.25

 

G

15.15

17.35

 

18.202)

18.55

19.25

20.05

Onsdag

G

 

06.30

07.05Z)

 

07.45

08.10

09.00

 

S

06.30

08.50

 

09.352)

10.05

10.35

11.30

 

G

 

12.30

13.05Z)

 

13.45

14.10

14.50

 

S

 

15.003)

 

15.453)

16.153)

16.403)

17.253)

Torsdag

S

 

06.30

 

07.15

07.45

08.10

09.00

 

G

06.30

08.50

09.20Z)

 

10.05

10.35

11.30

 

G

 

15.00

15.352)

 

16.15

16.40

17.25

 

S

15.15

17.35

 

18.20Z)

18.55

19.25

20.05

Fredag

S

 

06.30

 

07.15

07.45

08.10

09.00

 

G

06.30

08.50

09.20Z)

 

10.05

10.35

11.30

 

S

 

12.30

13.05Z)*)

13.152)*)

13.45

14.10

14.50

 

G

 

15.00

15.35Z)

 

16.15

16.40

17.25

 

S

21.00

23.15

23.55Z)

00.20Z)

00.45

01.15

01.50

Lördag

G

 

06.30

 

07.152)

07.45

08.10

09.00

 

S

 

15.00

15.352)

 

16.15

16.40

17.25

 

G

15.15

17.35

 

18.20Z)

18.55

19.25

20.05

Söndag

S

 

06.30

 

07.152)

07.45

08.10

09.00

 

G

 

15.00

 

15.452)

16.15

16.40

17.25

 

S

15.15

17.35

18.102)

 

18.55

19.25

20.05

Bokning av bilplats ombesörjes av Alandstrafiken tfn 018 - 25 155.

Passbåt kombinerar med den första morgonturen i Sottunga eller Husö för resenärer från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö, Södö och Hästö.

1) Överö angöres mot beställning direkt till respektive färja. 2) Angöres mot beställning.

3} Transport av brandfarligt gods klass I och II i större mängd än 250 kg kan ske ONSDAG, turen kl. 15.00, varvid högst 20 passagerare medtages.

*) Då både Kyrkogårdsö och Husö angörs på samma tur blir tiderna i följande hamnar ca15 minuter senare.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 15 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 15 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

För busskombinationer Mariehamn - Långnäs vv se egentlig busstidtabell, begränsad trafik under lördag, söndag och helgdag.

Södralinjen 06 fastställd.xls                                               2005-11-10

Sommarturlista 06

SÖDRA LINJEN SOMMARTURLISTA 16.6 -15.8.2006

Långnäs-Överö-Sottunga-Husö-Kyrkogårdsö-Kökar-Galtby             Bilaga T1005P30/37 d

Veckodag

 

Långnäs

Överö 1)

Sottunga

HusöZ)

Kyrkogårdsö2)

Kökar

Galtby

Måndag

S

09.15

09.50

10.25

10.55Z)

 

11.40

 

 

G

12.00

12.35

13.10

 

14 .002)

14.30

16.55

 

E

16.00

16.40

17.15

 

 

18.35

20.55

 

S

18.15

18.50

19.25

20.00

 

20.45

23.00

 

G

22.30

23.05

23.35

 

00.10Z)

00.45

 

Tisdag

G

09.15

09.50

10.25

 

11.102)

11.40

14.00

 

S

12.00

12.35

13.10

13.45Z)

 

14.30

 

 

E

16.00

16.40

17.15

 

 

18.35

20.55

 

S

18.15

18.50

19.25

20.00

 

20.45

23.00

 

G

20.30

21.05

21.35

 

22.25Z)

23.00

 

Onsdag

G

09.15

09.50

10.25

10.55Z)

 

11.40

 

 

S

12.00

12.35

13.10

 

14.00 2)

14.30

 

 

G

16.00

16.35

17.10

17.402)

 

18.35

20.55

 

S

18.15

18.50

19.25

 

20.102)

20.45

 

Torsdag

S

09.15

09.50

10.25

10.552)

 

11.40

14.00

 

G

12.00

12.35

13.10

13.45Z)

 

14.30

 

 

E

16.00

16.40

17.15

 

 

18.35

20.55

 

G

18.15

18.50

19.25

 

20.10Z)

20.45

23.00

 

S

20.30

21.05

21.35

22.052)

 

23.00

 

Fredag

E

07.00

07.35

08.10

08.40Z)

 

09.30

11.50

 

S

09.15

09.50

10.25

 

11.102)

11.40

 

 

G

12.00

12.35

13.10

13.45Z)

 

14.30

 

 

S

16.00

16.35

17.10

 

18 .002)

18.35

20.55

 

G

19.15

19.50

20.25

20.50

 

21.45

 

Lördag

G

09.30

10.05

10.40

11.10Z)

11.30Z)

11.55

14.15

 

S

12.00

12.35

13.10

 

14. 002)

14.30

 

 

S

18.15

18.50

19.25

19.50

 

20.45

 

Söndag

S

09.30

10.05

10.40

11.10Z)

11.302)

11.55

14.15

 

G

12.00

12.35

13.10

 

 

14.30

 

 

E

16.00

16.40

17.15

17.40Z)

 

18.35

20.55

 

G

18.15

18.50

19.25

 

20.10Z)

20.45

23.00

 

S

20.30

21.05

21.35

22.052)

 

23.00

 

Bokning av bilplats ombesörjes av Ålandstrafiken tfn 018 - 25 155.

Passbåt kombinerar med kvällsturen kl. 18.15 (kl. 19.15 på fredagar) i Sottunga eller Husö för resenärer till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö, Södö och Hästö.

1) Överö angöres mot beställning direkt till respektive färja. 2) Angöres mot beställning.

Fordon skall vara klara att köra ombord senast 15 minuter före annonserad avgångstid. Fordon som anländer senare än 15 minuter före avgång kan förlora sin bokade plats.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra särskilda omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer inställas.

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

För busskombinationer Mariehamn - Långnäs vv se egentlig busstidtabell, begränsad trafik under lördag, söndag och helgdag.

Södralinjen 06 fastställd.xls

Sommarturlista 06

SÖDRA LINJEN SOMMARTURLISTA 16.6 - 15.8.2006

Galtby-Kökar-Kyrkogårdsö-Husö-Sottunga-Överö-Långnäs             Bilaga T1005P30/37 d

Veckodag

 

Galtby

Kökar

KyrkogårdsöZ)

Husö2)

Sottunga

Överö'~

Långnäs

Måndag

S

 

06.30

07.05Z)

 

07.45

08.10

09.00

 

G

06.30

08.50

 

09.352)

10.05

10.35

11.30

 

E

10.00

12.20

12.55Z)

 

13.35

14.05

14.55

 

S

 

15.00

 

15.452)

16.15

16.40

17.25

 

G

17.15

19.35

20.15Z)

 

20.55

21.20

21.55

Tisdag

G

 

06.30

 

07.15

07.45

08.10

09.00

 

S

06.30

08.50

09.202)

 

10.05

10.35

11.30

 

E

10.00

12.20

12.55Z)

 

13.35

14.05

14.55

 

S

 

15.00

 

15.452)

16.15

16.40

17.25

 

G

15.15

17.35

 

18.202)

18.55

19.25

20.05

Onsdag

G