BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      2                                   7 - 13

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Februari 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef                               

Niklas Karlman                              

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     7          3                                 69 T10        Beslut om uppsägning från ordinarie anställning som vägunderhållsarbetare/linfärjförare

 

     8          3                                 70 T10        Beslut om arbetsledighet

 

     9          3                                 72 T10        Beslut om arbetsledighet

 

   10        16                                 82 T10        Beslut om utnämning

 

   11        17                                 85 T10        Beslut om tjänstledighet

 

   12        23                                 107 T10      Beslut om upphävande av arbetsledighet

 

   13                                                                Avdelningschefens tjänsteresa till Generalkansliet i Stockholm 11 februari och till WSP och Destia i Helsingfors 16 februari 2011

______________________________________________