BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      3                                  14 - 22

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Mars 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef                               

Niklas Karlman                              

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   14          3                                 124 T10      Arbetsavtal tillfällig rederichef

 

15-17        4                                 126 -           Delgivning ordinarie tjänst som byråchef

                                                    128 T10

 

   18        14                                 138 T10      Delgivning ordinarie anställning som arbetsledare

 

   19        14                                 139 T10      Arbetsavtal för vik. arbetsledare

 

   20        15                                 149 T10      Beslut om arbetsledighet

 

   21        24                                 162 T10      Förordnande tillfällig personal- och säkerhetsansvarig

 

   22        30                                 178 T10      Förordnande vik. byråfunktionär

 

______________________________________________