BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      4                                  23 - 30

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: April 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef                                Stf. avdelningschef

Niklas Karlman                               Björn Ekblom

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   23          5                                 197 T10      Förordnande för tillfällig biträdande avdelningschef

 

   24          6                                 191 T10      Beslut om tjänsledighet

 

   25          5                                 198 T10      Beslut om arbetsledighet

 

   26          5                                 199 T10      Förordnande för vik. bokare

 

27-28      11                                 206 -           Beslut om arbetsavtal

                                                    207 T10

 

29-30      18                                 236 -           Förordnande för vik. bokare

                                                    237 T10

 

______________________________________________