BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      5                                 31 – 40       

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Maj 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef                               

Niklas Karlman                              

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   31          3                                 258 T10      Förordnande för tillfällig biträdande avdelningschef

 

   32          3                                 260 T10      Delgivning ordinarie vägunderhållsarbetare/linfärjförare

 

   33          3                                 261 T10      Delgivning ordinarie vägunderhållsarbetare

 

   34          5                                 263 T10      Förordnande för vik. bokare

 

   35        18                                 307 T10      Förordnande för tillfällig personal och säkerhetsansvarig

 

   36        18                                 308 T10      Arbetsavtal för tillfällig rederichef

 

   37        24                                 317 T10      Förordnande för vik. bokare

 

   38        31                                 334 T10      Förordnande för tillfällig bokare

 

   39        31     ÅLR 2011/3800                      Arbetsavtal för vägunderhållsarbetare/linfärjförare

 

   40                                                                Avdelningschefens tjänsteresa till Destia och WSP i Helsingfors den 25 maj 2011    

 

______________________________________________