BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      6                                 41 – 61       

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                        Månad och år: Juni 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef                               

Niklas Karlman                              

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


41-42        1                                 332 -           Arbetsavtal för biljettförsäljare

                                                    333 T10

 

   43          6                                 336 T10      Beslut om vägunderhållsarbetare/linfärjförare

 

   44          6                                 338 T10      Förordnande för bitr. verkmästare

 

   45          6                                 339 T10      Förordnande för tillfällig biträdande avdelningschef

 

46-51        7                                 342 –          Arbetsavtal för biljettförsäljare

                                                    347 T10

 

   52          8                                 353 T10      Brev gällande arbetstidsbokföring

 

   53        14                                 359 T10      Tillfällig handläggare

 

   54        20                                 365 T10      Arbetsavtal för vägunderhållsarbetare

 

   55        21                                 367 T10      Beslut om partiell sjukledighet

 

   56        21                                 368 T10      Arbetsavtal för vägunderhållsarbetare

 

57-59      21                                 371 -           Arbetsavtal för vägunderhållsarbetare

                                                    373 T10     

 

   60        28                                 392 T10      Förordnande för tillfällig handläggare

 

   61        28                                 393 T10      Förordnande för vik avdelningssekreterare/sjölöneräknare

      

 

                  

 

______________________________________________