BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      7                                 62 – 67       

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                       Månad och år: Juli 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef                             Tillf. biträdande avdelningschef   Stf. avdelningschef

Niklas Karlman                             Ian Bergström                                Björn Ekblom

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   62          4                                 405 T10      Förordnande för bitr. verkmästare

 

   63          4                                 406 T10      Beslut om att inte utnämna någon av de sökande till tjänsten som projektingenjör

 

   64          4                                 407 T10      Beslut om att inte utnämna någon av de sökande till tjänsten som byggmästare

 

   65          6                                 411 T10      Förordnande för tillfällig byråfunktionär, byråsekreterare

 

   66        13                                 415 T10      Beslut om tjänstledighet

                                                   

   67        27                                 423 T10      Beslut om avslutande av arbetsförhållande som vik. bokare

 

______________________________________________