BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      8                                 68 – 85       

 

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                       Månad och år: Augusti 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef

Niklas Karlman                            

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   68          5                                 437 T10      Beslut om partiell tjänstledighet

 

   69          8                                 438 T10      Förordnande för tillfällig biträdande avdelningschef

 

   70          9                                 442 T10      Beslut om tjänstledighet

 

   71        15                                 452 T10      Beslut om uppsägning av arbetsavtal

 

72-74      18                                 459 -           Delgivning ordinarie tjänst som byråchef

                                                    461 T10     

 

   75        17                                 463 T10      Beslut om uppsägning från anställning

 

   76        18                                 469 T10      Inbegär statistik av taxitrafikidkare

 

   77        22                                 474 T10      Förordnande för tillfällig handläggare

 

   78        23                                 479 T10      Beslut om tjänstledighet

 

79-80      26                                 488 -           Beslut om arbetsavtal

                                                    489 T10

 

   81        26                                 492 T10      Förordnande för tillfällig personal och säkerhetsansvarig

 

   82        26                                 493 T10      Förordnande för biträdande verkmästare

 

   83        29                                 494 T10      Förordnande för vik. byråfunktionär

 

   84        29                                 495 T10      Beslut om uppsägning från anställning

 

   85                                                                Avdelningschefens tjänsteresa angående nordiskt trafikministermöte på Island 29-31 augusti 2011

______________________________________________