BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                      9                                86 – 102

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                       Månad och år: September 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef

Niklas Karlman                            

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   86          1                                 541 T10      Förordnande för tillfällig bokare

 

   87        16                                 542 T10      Förordnande för vik. bokare

 

88-89      26                                 566 -           Beslut om inteckning i fordon

                                                    567 T10

 

90-91      26                                 569 -           Beslut om inteckning i fordon

                                                    570 T10

 

   92        29                                 575 T10      Förordnande för bitr. verkmästare

 

   93        30                                 577 T10      Förordnande för vik. byråsekreterare

                                                   

   94                 ÅLR 2011/6053                     Beslut om tjänsteresa

 

   95                 ÅLR 2011/6054                     Beslut om tjänsteresa

 

   96                 ÅLR 2011/6188                     Beslut om tjänsteresa

 

   97                 ÅLR 2011/6187                     Beslut om tjänsteresa

 

   98                 ÅLR 2011/6295                     Beslut om tjänsteresa

                                                   

   99                 ÅLR 2011/6294                     Beslut om tjänsteresa

 

100                 ÅLR 2011/6236                     Beslut om tjänsteresa

 

101                 ÅLR 2011/6233                     Beslut om tjänsteresa

 

102                                                                Avdelningschefens tjänsteresa seminarium om upphandling av flygtrafik 15-16 september 2011

______________________________________________