BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                     10                              103 – 116

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                       Månad och år: Oktober 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef                             Stf. avdelningschef

Niklas Karlman                             Björn Ekblom

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


103          3                                 578 T10      Beslut om SET-arvode

 

104          6                                 583 T10      Beslut om uppsägning

 

105          7                                 588 T10      Förordnande för vik. byråfunktionär

 

106          7                                 589 T10      Arbetsavtal för tillfällig rederichef

 

107        13                                 592 T10      Förordnande för tillfällig handläggare

 

108        13                                 593 T10      Förordnande tillfällig personal och säkerhetsansvarig

 

109        13                                 594 T10      Beslut om väganslutning

 

110        13                                 595 T10      Förordnande för vik. byråfunktionär

 

111        19                                 606 T10      Beslut om uppsägning

 

112        24                                 620 T10      Beslut om arbetsledighet

 

113        25                                 624 T10      Beslut om studieledighet

 

114                 ÅLR 2011/6451                     Beslut om tjänsteresa

 

115                 ÅLR 2011/7028                     Beslut om tjänsteresa

 

116                 ÅLR 2011/7051                     Beslut om tjänsteresa

 

______________________________________________