BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                     11                               117 - 126

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                       Månad och år: November 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef                            

Niklas Karlman                            

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


117          2                                 639 T10      Förordnande för byråfunktionär/vik byråsekreterare

 

118          2                                 640 T10      Förordnande för vik byråfunktionär/byråsekreterare

 

119          2                                 641 T10      Förordnande för tf byråfunktionär/byråsekreterare

 

120          2                                 642 T10      Förordnande för tf besiktningstekniker

 

121          2                                 643 T10      Förordnande för tf byråsekreterare

 

122          2                                 644 T10      Förordnande för byråfunktionär

 

123        23                                 681 T10      Kallelse till busstidtabellmöte

 

124                 ÅLR 2011/7482                     Beslut om tjänsteresa

 

125                 ÅLR 2011/7870                     Beslut om tjänsteresa

 

126                 ÅLR 2011/8107                     Beslut om tjänsteresa

 

______________________________________________