BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                                                                     12                               127 - 151

                                                                                                                                             

 

Tjänstemannabeslut                                                       Månad och år: December 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån

 

 

Beslutande

Avdelningschef                             Stf. avdelningschef

Niklas Karlman                             Björn Ekblom

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


127        12                                 690 T10      Beslut om tjänstledighet

 

128          1                                 695 T10      Delgivning av ordinarie tjänst som teknisk inspektör

 

129          2                                 702 T10      Förordnande för vik byråfunktionär

 

130          7                                 704 T10      Beslut om tjänstledighet

 

131          7                                 709 T10      Årskort för skärgårdsbor 2012

 

132-135    9                                 719 -           Beslut om inteckning i fordon

                                                    722 T10

 

136        13                                 727 T10      Beslut om tjänsledighet

 

137        13                                 736 T10      Förordnande för tillfällig bokare

 

138        15                                 737 T10      Förordnande för extra bokare

 

139        16                                 740 T10      Beslut om tjänstledighet

 

140        21                                 746 T10      Förordnande för tillfällig handläggare

 

141        21                                 747 T10      Förordnande för tillfällig personal och säkerhetsansvarig

 

142-148  27                                 760 -           Beslut om löneavdrag

                                                    766 T10

 

149        29                                 768 T10      Förordnande för vik. byråfunktionär

 

150        29                                 769 T10      Förordnande för tillfällig arbetsledare

 

151                 ÅLR 2011/8104                     Beslut om tjänsteresa

 

______________________________________________