BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         1                                     1 - 10

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Januari 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Trafikingenjör

Björn Ekblom

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


  1-4        12                                 9 -               Delgivning gällande vägplan

                                                    12 T10

 

     5        14                                 13 T10        Beslut om tillfällig upplagsplats

                       

  6-7        18                                 30 -             Beslut om ledningsdragning

                                                    31 T10

 

     8        21                                 41 T10        Beslut om specialtransporter

 

     9        24                                 44 T10        Beslut om bilorientering

 

   10        27                                 57 T10        Beslut om specialtransporter

 

______________________________________________