BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         2                                    11 - 14

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Februari 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Stf. avdelningschef/Trafiking.

Björn Ekblom

Tillfällig bitr.avdelningschef

Ian Bergström

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   11          3                                 68 T10        Beslut om specialtransporter

 

   12        11                                 73 T10        Beslut om specialtransport

                       

   13        15                                 76 T10        Beslut om ledningsdragning

 

   14        21                                 90 T10        Beslut om specialtransport

 

______________________________________________