BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         4                                    26 - 29

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: April 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                       Beslutande/Föredragande              

Avdelningschef

Niklas Karlman

Stf avdelningschef/trafikingenjör

Björn Ekblom

Tillfällig bitr. avdelningschef

Ian Bergström

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   26        12                                 211 T10      Beslut om kommunalvägsprojekt

 

   27        13                                 212 T10      Beslut om informationsskyltning

 

   28        13                                 213 T10      Beslut om specialtransport

 

   29        18                                 233 T10      Beslut om specialtransport

 

______________________________________________