BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         5                                    30 - 53

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Maj 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Trafikingenjör

Björn Ekblom

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   30          2                                 249 T10      Beslut om specialtransporter

 

   31          2                                 250 T10      Beslut om uppsättning av vägvisare

 

   32          2                                 252 T10      Beslut om ledningsdragning

 

   33          3                                 254 T10      Beslut om ledningsdragning

 

   34          3                                 256 T10      Beslut om ledningsdragning

 

   35          4                                 255 T10      Beslut om specialtransporter

 

   36          3                                 257 T10      Beslut om ombyggnad till kommunalväg

 

   37          3                                 264 T10      Beslut om specialtransporter

 

   38          5                                 266 T10      Beslut om specialtransporter

 

   39        10                                 280 T10      Beslut om specialtransporter

 

   40        11                                 284 T10      Beslut om specialtransporter

 

   41        16                                 290 T10      Beslut om uppsättning av vägvisare

 

   42        16                                 291 T10      Beslut om kabeldragning

 

   43        16                                 295 T10      Beslut om skyltning

 

   44        16                                 296 T10      Beslut om fördjupning av vägdiken

 

   45        16                                 297 T10      Beslut om specialtransporter

 

   46        17                                 298 T10      Beslut om specialtransporter

 

   47        18                                 301 T10      Beslut om evenemang vid Lemströms kanal

 

   48        16                                 311 T10      Beslut om specialtransporter

 

   49        23                                 315 T10      Beslut om uppsättning av vägvisare

 

   50        25                                 318 T10      Beslut om specialtransporter

 

51-52      25                                 319 -           Beslut om ledningsdragning

                                                    320 T10

 

   53        30                                 329 T10      Beslut om tillställning vid Lemströms kanal

______________________________________________