BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         6                                    54 - 65

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Juni 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Trafikingenjör

Björn Ekblom

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   54          6                                 176 T10      Beslut om säsongsskyltning

 

   55          6                                 337 T10      Beslut om specialtransport

 

   56          8                                 354 T10      Beslut om specialtransport

 

   57        13                                 356 T10      Beslut om hastighetstävling

 

   58        13                                 357 T10      Beslut om grusupphandling

 

   59        15                                 360 T10      Beslut om att lägga trumrör genom vägområdet

 

   60        16                                 363 T10      Beslut om specialtransport

 

   61        16                                 364 T10      Beslut om skyltning

 

   62        23                                 374 T10      Beslut om informationsskyltning

 

   63        23                                 376 T10      Beslut om väganslutning

 

   64        28                                 391 T10      Beslut om tillfälliga övergångsställen

 

   65        30                                 296 T10      Beslut om enkelriktning av trafiken

 

______________________________________________