BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         7                                    66 - 67

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Juli 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Stf. avdelningschef

Björn Ekblom

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   66        25                                 421 T10      Beslut om specialtransport

 

   67        29                                 424 T10      Beslut om temporär hastighetsbegränsning

 

______________________________________________