BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

Beskrivning: regeringen_svartvit                                                                                         8                                    68 - 79

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Augusti 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                                                                                              Föredragande         

Avdelningschef

Niklas Karlman

Stf. avdelningschef/trafiking

Björn Ekblom

Tillfällig bitr. avdelningschef

Ian Bergström

 

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..

 

Föredragande                                                  

Vägingenjör

Stig Janson

 

 

 

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   68          1                                 425 T10      Beslut om kabeldragning

 

   69          2                                 428 T10      Beslut om adressvägvisare

 

   70          4                                 431 T10      Beslut om bilskada

 

   71          8                                 439 T10      Beslut om bilskada

      

   72        16                                 455 T10      Beslut om valaffischer

 

   73        18                                 468 T10      Beslut om busskur

 

   74        25                                 482 T10      Beslut om informationsskyltning

 

   75        25                                 483 T10      Beslut om reklamplats

 

   76        31                                 499 T10      Beslut om valaffischer

 

   77        31                                 500 T10      Beslut om trumrör genom vägområde

 

   78        31                                 501 T10      Beslut om tillfällig avstängning av väg

 

   79        31                                 502 T10      Beslut om specialtransporter

______________________________________________