BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         9                                    80 - 94

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: September 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                       Föredragande 

Avdelningschef

Niklas Karlman

Trafikingenjör

Björn Ekblom

Vägingenjör

Stig Janson

 

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   80          5                                 514 T10      Beslut om tillfälliga övergångsställen

 

   81          7                                 517 T10      Beslut om informationsskylt

 

82-84        7                                 520 -           Beslut om skyltning

                                                    522 T10

 

85-87      12                                 528 -           Beslut om ledningsdragning

                                                    530 T10

 

   88        12                                 531 T10      Beslut om specialtransporter

 

   89        16                                 543 T10      Beslut om specialtransporter

 

   90        19                                 546 T10      Beslut om specialtransporter

 

   91        22                                 554 T10      Beslut om ledningsdragning

 

   92        22                                 555 T10      Beslut om busskur

 

   93        22                                 556 T10      Beslut om fördjupning av vägdiken

 

   94        28                                 574 T10      Beslut om skyltning

______________________________________________