BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                        10                                  95 - 101

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Oktober 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                                                                                               Föredragande        

Avdelningschef

Niklas Karlman

Stf.avdelningschef/Trafiking

Björn Ekblom

Vägingenjör

Stig Janson

 

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..

Föredragande

 

Bro- och hamningenjör

Ian Bergström

 

…...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   95          3                                 579 T10      Beslut om trafikreglering

 

   96          7                                 584 T10      Beslut om busshållplats

 

   97        17                                 602 T10      Beslut om specialtransport

                                                   

   98        17                                 604 T10      Beslut om ledningsdragning

                                                   

   99        19                                 607 T10      Beslut om avgrävning av landsväg

 

100        21                                 616 T10      Beslut om specialtransport

 

101        24                                 623 T10      Beslut om arrangemang på landsväg

 

______________________________________________