BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                        11                                 102 - 111

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: November 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                                                                                               Föredragande        

Avdelningschef

Niklas Karlman

Stf.avdelningschef/Trafiking

Björn Ekblom

Vägingenjör

Stig Janson

 

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..

Föredragande

 

Bro- och hamningenjör

Ian Bergström

 

…...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


102          3                                 645 T10      Beslut om specialtransport

 

103-104    3                                 646 -           Beslut om uppsättning av vägvisare

                                                    647 T10

                                                   

105          7                                 649 T10      Beslut om ersättning

                                                   

106        15                                 665 T10      Beslut om specialtransport

 

107        17                                 669 T10      Beslut om vägförrättning

 

108        18                                 672 T10      Beslut om ersättning

 

109-110  18                                 675 -           Beslut om ledningsdragning

                                                    676 T10

 

111         24                                 683 T10      Beslut om specialtransport

 

______________________________________________