BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                        12                                 112 - 118

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: December 2011

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 1

 

 

Beslutande                                                                                                                               Föredragande        

Avdelningschef

Niklas Karlman

Stf.avdelningschef/Trafiking

Björn Ekblom

Bro- och hamningenjör

Ian Bergström

 

 

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..

 


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


112          2                                 703 T10      Beslut om specialtransport

 

113-114    7                                 705 -           Beslut om ledningsdragningar

                                                    706 T10

                                                   

115           9                                 725 T10      Beslut om specialtransporter   

 

116-117    9                                 710 -           Beslut om ledningsdragningar

                                                    711 T10

 

118        21                                 745 T10      Beslut om informationsskyltning

 

______________________________________________