BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         1                                      1 - 4

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Januari 2011  

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Vägingenjör
Stig Janson

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     1          4                                 2 T10          Egenkontrollprogram

 

     2          5                                 6 T10          Förhandsutlåtande till enskild vägförrättning

 

  3-4        21                                 38 -             Anhållan om vägförrättning

                                                    39 T10

 

_____________________________________________