BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         3                                     7 - 19

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Mars 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Vägingenjör
Stig Janson

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


     7          1                                 117 T10      Brev om bortförskaffande av returasfaltmassor

 

     8          3                                 123 T10      Brev om skadeanspråk

 

     9          4                                 129 T10      Brev om slutredovisning för separering och bortforslande av returasfaltmassor

 

   10        10                                 135 T10      Brev om optofiberkabel längs landsväg

 

   11        14                                 143 T10      Beslut om ledningsdragning

 

   12        18                                 151 T10      Beslut om hastighetsbegränsningar

 

   13        23                                 158 T10      Anhållan om miljögranskning

 

   14        24                                 159 T10      Brev angående vägbelysning      

 

   15        24                                 160 T10      Brev angående flyttning av sten

 

   16        24                                 164 T10      Beslut om anslutningar

 

   17        28                                 170 T10      Beslut om älgskyltning

 

   18        29                                 173 T10      Brev angående tvist i jorddomstolen

 

   19        29                                 174 T10      Beslut om hastighetsbegränsning

 

 

_____________________________________________