BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

                                                                                         5                                    27 - 37

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Maj 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                       Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Vägingenjör
Stig Janson

 

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   27          5                                 267 T10      Beslut om hastighetsbegränsning

 

   28          9                                 269 T10      Beslut om hastighetsbegränsning

 

   29          9                                 270 T10      Beslut om flyttning av ellinjer

 

   30        11                                 285 T10      Beslut om väganslutningar

 

   31        12                                 286 T10      Beslut om väganslutning

 

   32        13                                 289 T10      Brev om landsvägen över Kumlinge

 

   33        30                                 326 T10      Beslut om uppförande av busskur

 

34-35      30                                 327 -           Beslut om anslutning

                                                    328 T10     

 

   36        31                                 330 T10      Beslut om hastighetsbegränsning

 

   37        31                                 331 T10      Beslut om väganslutning

 

_____________________________________________