BESLUTSFÖRTECKNING

                                                                                     Nummer                                Ärendenr

Beskrivning: regeringen_svartvit                                                                                         7                                    42 - 44

 

 

 

Tjänstemannaföredragning                                          Månad och år: Juli 2011 

Trafikavdelningen, T10

Allmänna byrån, 2

 

 

Beslutande                                                                                                                               Föredragande

Avdelningschef

Niklas Karlman

Tillf. biträdande avdelningschef

Ian Bergström

Vägingenjör
Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..

 

Föredragande

Ekonomichef

Bo Fleege

 

 

 

…...……………....…......…........…..            

 

 

 


Ärende    Datum     Dnr                               Exp.nr               Beslut


   42          1                                 402 T10      Utlåtande planläggning av kvarter 4248, Sviby

 

   43          1                                 404 T10      Brev om omprövning av beslut

 

   44        14                                 416 T10      Beslut om ledningsdragning

      

_____________________________________________